Synnøve Sætre har bred erfaring som musiker og pedagog og er jevnlig vikar i Det Norske Solistkor.

Synnøve Sætre

Fagområde

Hørelære

Avdeling

Unge Talenter

Stilling

Lærer i hørelære

Kontaktinformasjon

Telefon:

452 95 098

Synnøve Sætre er kordirigent for flere kor i Oslo-området, jevnlig vikar i Det Norske Solistkor og underviser i hørelære blant annet ved Rud Videregående Skole i Bærum. 

Sætre har en bachelorgrad i musikkpedagogikk og klassisk sang fra Norges Musikkhøgskole, ett års videreutdanning i Ensembleledelse og er nå på sitt 2. år i masterutdanningen hørelæredidaktikk ved Universitetet i Tromsø.

Hun jobber som frilans musiker, kordirigent, sang- og gehørpedagog, og er jevnlig vikar i Det Norske Solistkor. Hun underviser også jevnlig i hørelære ved Rud Videregående Skole i Bærum.

Sætre underviser elever ved Unge Talenter i hørelære.