Arbeidsmarkedet for musikere og kunstnere har endret seg mye. I dag må alle også evne å være sitt eget management. Å skjønne forskjellen på honorar og personlig inntekt er helt essensielt. Barratt Dues satsing på entreprenørskap er viktig.

Stine W. Torbergsen

Fagområde

Entreprenørskap og prosjektledelse

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

454 75 053

Stine W. Torbergsen underviser bachelorstudentene ved Høyskolen Barratt Due i entreprenørskap og prosjektledelse.

Ifølge Torbergsen er den viktigste oppgaven å forberede studentene på det profesjonelle livet som musikere, med fokus på frilanstilværelsen, nettverksbygging, karriereplanlegging, promotering, økonomistyring og bransjekunnskap. Studentene får personlig oppfølging og veiledning. Torbergsens underviser også i prosjektarbeid; fra konseptutvikling, prosjektplanlegging, og følger studentene tett mens de gjennomfører Fagerborgfestpillene.

Etter åtte år som seniorrådgiver og prosjektleder i Røde Kors, tok Stine W. Torbergsen skrittet over i kultur- og musikklivet. Hun har vært produksjonsansvarlig for Oslo World, daglig leder for Samspill International Music Network, og er i dag kunsterisk leder for NOPA/Komponistforeningens musikkfestival Spill norsk. Videre underviser hun prosjektledelse for kunst og kreativ næring ved Høyskolen Kristiania.

Torbergsen er utdannet statsviter i Frankfurt, og hun har levd og jobbet mye internasjonalt, både med kultur, nødhjelp og strategiske prosjekter knyttet til inkludering. Hun har bred og kompleks prosjekterfaring, og har for eksempel ledet Norges sprekeste integreringsarrangement, Til Topps, hvor hun fikk med 10 000 mennesker til toppen av Galdhøpiggen, og arrangerte Otta-dalens største årlige festival.

Våren 2020 er Torbergsen vikar for Pernille Mogensen ved Høyskolen Barratt Due.