Scott Rogers er nestleder ved Musikkskolen, og er opptatt av levende musikkformidling for barn og unge.

Scott Rogers

Fagområde

Administrasjon, seksjonsleder blås Musikk på Majorstuen/ Musikkskolen Barratt Due

Avdeling

Musikkskolen

Stilling

Nestleder for Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

904 75 793

Musikk på Majorstuen er Scott Rogers hovedarbeidsområde. Han er nærmeste leder for en del av de ansatte ved Musikk på Majorstuen, har ansvar for en del av de løpende administrative oppgavene knyttet til Musikk på Majorstuen, i tillegg til å delta i arbeidet med utvikling av hele Musikkskolen.

Rogers har høyere utdanning innen musikkpedagogikk fra The Eastman School of Music, University of Rochester (USA), og lærererfaring fra offentlige og private skoler i USA og Norge. Han har særskilt interesse for begrepsdannelse og musikkopplæring for de yngste elevene, og har utgitt tilrettelagte samspillstykker for denne målgruppen i en årrekke.

I tillegg til læreryrket har Rogers vært opptatt av levende musikkformidling for barn og unge. Han har produsert mange konserter for Rikskonsertenes skolekonsertordning, vært medlem av Jeunesses Musicales Internationals Young Audience Committee, og vært konsertsjef hos Rikskonsertene med ansvar for deres satsing på barn og unge.

Med to døtre som tidligere elever ved Barratt-Due, er Rogers godt kjent med BDMs organisasjon, en del av lærerstaben og ambisjonsnivå.