Ole Rasmus Bjerke er en del av Team Sentralen, og er involvert i flere av prosjektene til Senter for talentutvikling og Crescendo.

Ole Rasmus Bjerke

Fagområde

Senter for talentutvikling

Avdeling

Senter for talentutvikling

Stilling

Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:

974 03 987

Ole Rasmus Bjerke er prosjektleder ved Senter for talentutvikling Barratt Due og Crescendo. Der jobber han blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Ole Rasmus har utdannelse innen utøvende musikk, med bratsj som hovedinstrument fra både Norges musikkhøgskole i Oslo og fra Konservatoriet ved NTNU i Trondheim.

Ved Senter for talentutvikling er han involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planlegging og konseptutvikling av kurs og seminarer som avholdes i regionene rundt i Norge. I Crescendo er han med på gjennomføringen av prosjektene knyttet til Ung Filharmoni.