Magnus Breivik Løvseth er en allsidig tubaist og pedagog som jobber innenfor et vel av sjangre og stilarter.

Magnus Breivik Løvseth

Fagområde

Tuba, samspill, kammermusikk og improvisasjon

Avdeling

Musikk på Majorstuen

Stilling

Lærer i tuba og ensemblespill

Kontaktinformasjon

Telefon:

412 81 024

Magnus Breivik Løvseth underviser i tuba og ensemblespill for blåsere på Musikk på Majorstuen.

Løvseth har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole med Torbjörn Kvist som lærer. Han har markert seg som en fremragende improvisator og interpretør av samtidsmusikk, samt som initiativtaker og prosjektutvikler for flere tverrkunstneriske produksjoner. Løvseth er også medskaper av konsertserien LISA.

Som pedagog har han utviklet en ny metode for å undervise improvisasjon hvor barn er eneste aktør.
I tillegg brenner han for samspill, kammermusikk og å gi rom for personlig uttrykk i musikk.