Kjersti Figenschou tar seg av romreservasjoner på kort og lengre sikt og har prosjektlederansvar for blant annet konsertserien.

Kjersti Figenschou

Fagområde

Produksjon, logistikk og planlegging

Avdeling

Stab

Stilling

Prosjekt- og logistikkansvarlig

Kontaktinformasjon

Telefon:

916 09 903

Kjersti Figenschou er prosjekt- og logistikkansvarlig og har hovedansvaret for planlegging og romreservasjoner ved instituttet. 

I tillegg fungerer hun som prosjektleder for konsertserien, og andre større prosjekter. 

Kjersti Figenschou er utdannet ved Universitetet i Oslo og er bachelor og master i musikkvitenskap. I tillegg er hun utdannet i administrasjon, ledelse og økonomi ved Norges musikkhøgskole og Handelshøyskolen BI. 

Før hun ble ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt har Kjersti Figenschou arbeidet i Operaen og vært engasjert ved Kilden Teater og konserthus i Kristiansand og Kammermusikkfestivalen i Stavanger.