Karoline Persdatter Nygaard har vært tilknyttet Barratt Due i flere år, først som student og nå som ansatt.

Karoline Persdatter Nygaard

Fagområde

Resepsjon og administrasjon

Avdeling

Stab og Høyskolen

Stilling

Studiekonsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

488 68 207

Karoline Persdatter Nygaard jobber som studiekonsulent ved Høyskolen Barratt Due, studie året 2021/2022.

Karoline har varierende administrative oppgaver for de ulike avdelingene på Barratt Due. Hun har blant annet ansvar for Barratt Dues billett- og salgssystem ved konserter og arrangementer. Hun er også medansvarlig innen HMS. I tillegg til dette har hun forskjellige resepsjonsoppgaver. 

Nygaard er utdannet klassisk, utøvende sanger ved Barratt Due musikkinstitutt. Hun har permissjon fra sin stilling i resepsjonen, og jobber for tiden som studiekonsulent ved Høyskolen Barratt Due, studie året 2021/2022.