Karoline Persdatter Nygaard har vært tilknyttet Barratt Due i flere år, først som student og nå som ansatt.

Karoline Persdatter Nygaard

Fagområde

Studieadministrasjon

Avdeling

Høyskolen

Stilling

Studiekonsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

488 68 207

Karoline Persdatter Nygaard er studiekonsulent ved Høyskolen Barratt Due.

Nygaard er utdannet klassisk sanger ved Griegakademiet og Barratt Due musikkinstitutt. Hun har igjennom, og i etterkant av studiene, vært ansatt ved Barratt Due og har hatt forskjellige stillinger og ansvarsoppgaver.

Hennes arbeidsområder i studieadministrasjonen er opptaks- og eksamensavvikling.