Karoline Persdatter Nygaard har vært tilknyttet Barratt Due i flere år, først som student og nå som ansatt.

Karoline Persdatter Nygaard

Fagområde

Resepsjon og administrasjon

Avdeling

Stab

Stilling

Administrasjonssekretær

Kontaktinformasjon

Telefon:

488 68 207

Karoline Persdatter Nygaard assisterer Administrasjonen i flere ulike oppgaver.

Karoline har varierende administrative oppgaver for de ulike avdelingene på Barratt Due. Hun har blant annet ansvar for Barratt Dues billett- og salgssystem ved konserter og arrangementer. Hun er også medansvarlig innen HMS. I tillegg til dette har hun forskjellige resepsjonsoppgaver. 

Nygaard er utdannet klassisk, utøvende sanger ved Barratt Due musikkinstitutt.