Iselin Isungset jobber med ulike nasjonale prosjekter, tiltak og konferanser tilknyttet talentutvikling og mentorskap.

Iselin Isungset

Fagområde

Crescendo og Senter for Talentutvikling

Avdeling

Team Sentralen

Stilling

Prosjektmedarbeider

Kontaktinformasjon

Telefon:

480 59 279

Iselin Isungset er prosjektmedarbeider i Senter for Talentutvikling, hvor hun jobber med ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling og mentorskap, med fokus på både talenter og deres pedagoger.

Iselin har en bachelorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun hadde trombone som hovedinstrument. Iselin har vært interessert i den administrative siden av musikkbransjen i mange år, og har tidligere arbeidet med blant annet festivalproduksjon, konsertproduksjon og turnékoordinering.

 Iselin arbeider med ulike tiltak i regi av Senter for Talentutvikling. Typiske tiltak hun er beskjeftiget med er Ung Filharmoni, samt nasjonale konferanser i stryk, blås og klaver.