Inga Sofie Jørgensen har jobbet som resepsjonist ved instituttet siden 2017.

Inga Sofie Jørgensen

Fagområde

Resepsjon

Stilling

Resepsjonist

Kontaktinformasjon

Inga Sofie Jørgensen studerer for tiden Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høyskolen Barratt Due, i tillegg til å jobbe som resepsjonist. 

Jørgensen har en bachelor i klassisk sang fra Høyskolen Barratt Due, og hun ble uteksaminert i 2019. I 2020 begynte hun på et toårig deltidsstudium i PPU ved HBD.

Inga Sofie Jørgensen er en av våre hyggelige resepsjonister som tar deg imot både i Lyder Sagens gate og Norabakken.