Foto: Erica Hebbert

Ellen Ugelvik

Fagområde

Piano, samspill

Avdeling

Musikk på Majorstuen

Stilling

Piano, samspill

Kontaktinformasjon

Telefon:

997 08 784

Som lærer fokuserer hun på å utvikle mangfoldige former for kreativitet hos elevene gjennom arbeid med repertoar som strekker seg gjennom hele musikkhistorien og frem til i dag. Gjennom skapende og performative prosjekter i samspill med andre ønsker Ugelvik at hver elev skal foredle sitt personlige uttrykk og utvikle sterkt eierskap til eget arbeid.

Ellen Ugelvik arbeider som solist og kammermusiker internasjonalt. I de senere årene har hun også vært aktiv som skapende kunstner. Ugelvik leder også forskningsprosjekter ved Arne Nordheim-senteret på Norges Musikkhøyskole.

Ellen Ugelvik startet sine musikkstudier ved Griegakademiet med Einar Røttingen som lærer. Ved Conservatorium van Amsterdam tok hun Mastergrad med Håkon Austbø etterfulgt av Diplomeksamen ved Hochshule für Musik und Teater, der Steffen Schleiermaier var hennes veileder. I 2017 fullførte hun sin Ph.d grad ved Norges Musikkhøyskole med prosjektet ’The soloist in contemporary piano concerti’. Ellen Ugelvik har også vunnet tre Spellemannspriser og blitt kåret til ’Årets utøver’ av Norsk Komponistforening.

Ellen Ugelvik underviser i piano- og samspill ved Musikk på Majorstuen.