Dersom du har spørsmål knyttet til Musikk på Majorstuen, kan Elin Wettergreen Værvågen gi deg svar.

Elin Wettergreen Værvågen

Fagområde

Administrasjon

Avdeling

Musikkskolen

Stilling

Undervisningskonsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

928 80 676

Elin Wettergreen Værvågen jobber med administrasjon og daglig drift ved Musikk på Majorstuen.

Værvågen har kontor i 1. etasje på Majorstuen skole i Bogstadveien 74  og har ansvaret for timeplaner og romfordeling ved Musikk på Majorstuen. I tillegg har hun oppgaver knyttet til prosjektplanlegging og den daglige driften av Musikk på Majorstuen. Elin Wettergreen Værvågen er utdannet bratsjist og pedagog ved Barratt Due musikkinstitutt, og har i tillegg flere års utdannelse i kulturledelse. 

Værvågen har erfaring i administrativt arbeid knyttet til en rekke kulturprosjekter og festivaler. Hun har vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt siden høsten 2010, siden 2016 som ansatt i sin nåværende stilling.