Som slagverker har Edvin Østvik vært engasjert av de fleste norske orkestre, i Forsvaret, i operaen og på teatre.

Edvin Østvik

Fagområde

Studieadministrasjon

Avdeling

Høyskolen

Stilling

Studiekonsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

909 50 095

Edvin Østvik er ansatt som studiekonsulent i studieadministrasjonen ved Høyskolen Barratt Due. 

Edvin er utdannet musiker fra Bergen Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole med slagverk som sitt instrument. I tillegg til egne prosjekter har han vært engasjert av de norske symfoniorkestrene, i Forsvarets Musikk og på Den Norske Opera & Ballett. Fra 2000 til 2004 var han ansatt som slagverker i BIT20 ensemble i Bergen.

Edvin Østvik har vært tilknyttet Høyskolen Barratt Due som studiekonsulent siden 2014. Hans arbeidsområder er blant annet knyttet til opptak til alle studieprogrammer, internasjonalisering, generell saksbehandling og studieveiledning.