Christina Egerborg har i mange år arbeidet som fysioterapeut i Sverige, Sveits og Norge, og som autorisert feldenkraispedagog.

Christina Egerborg

Fagområde

Fysisk bevissthet og mental trening for musikere

Avdeling

Høyskolen

Stilling

Feldenkraispedagog

Kontaktinformasjon

Telefon:

984 84 851

Christina Egerborg jobber med fysisk og mental trening for musikere etter feldenkraismetoden. Hun har lang erfaring som fysioterapeut og underviser. 

Egerborg har tidligere studert sosiologi, fysioterapi, manuell terapi og feldenkraispedagogikk. Hun har jobbet mange år som fysioterapeut og har også undervist andre fysioterapeuter i manuell terapi. De siste 25-30 årene har Egerborg undervist individuelle elever og grupper i feldenkraismetoden, blant annet ved Norges Musikkhøyskole, Kunsthøgskolens operalinje og hatt kurs for ryttere.

«Feldenkraismetoden er en læringsmetode som bygger på erfaringsbasert forståelse av kroppslig læring og utvikling, barnets naturlige utvikling og læring, fysiske og biomekaniske prinsipper, iboende muligheter for re-læring og ny-læring hos den enkelte, samt kroppens iboende kunnskap om funksjonell bevegelse.» – feldenkraismetoden.no

Egerborg ble ansatt ved Barratt Due høsten 2019, og skal undervise musikerne ved Høyskolen i fysisk bevissthet og mental trening etter feldenkraismetoden.