Bjørn Einar Halvorsen har faglig og administrativt ansvar for studieprogrammene ved Høyskolen og er en del av ledergruppen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Bjørn Einar Halvorsen

Fagområde

Avdelingsleder

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

414 79 221

Bjørn Einar Halvorsen er avdelingsleder ved Høyskolen og en del av ledergruppen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Han har budsjett- og personalansvar for lærere og administrativt ansatte ved Høyskolen. I tillegg er han ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av studieprogrammene på bachelor- og masternivå. Bjørn Einar Halvorsen er også leder i Høyskolerådet.

Halvorsen er utdannet trompetist ved Royal Northern College of Music i Manchester, og har lang erfaring som utøvende musiker, dirigent og pedagog. Han har administrativ erfaring fra arbeide som seniorkonsulent i forskningssammenheng, kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonale relasjoner fra Griegakademiet – institutt for musikk, UiB og som aktiv deltager i internasjonale fora for høyere utøvende musikkutdanning.

Bjørn Einar Halvorsen har vært ansatt som leder for Høyskolen siden stillingen ble opprettet i 2014.