Alexander Berby er en allsidig klaverpedagog med hjerte for både den klassiske og rytmiske musikken.

Alexander Hofstad Berby

Fagområde

Teori og gehør

Avdeling

Unge Talenter

Kontaktinformasjon

Telefon:

416 77 276

Alexander Berby underviser i teori og gehør ved Unge Talenter. 

Berby har en mastergrad i utøvende klassisk klaver fra Norges musikkhøgskole, samt en videreutdanning i anvendt musikkteori. 
Berby underviser i klaver bi-instrument og er opptatt av å knytte sammen teori og praksis i undervisningen, særlig gjennom arbeid med blant annet analyse, teori og improvisasjon.