Søk videreutdanning i musikkdidaktikk nå! Foto: Sverre Chr. Jarild

Utvidet søknadsfrist til videreutdanning

Barn får den beste musikkundervisningen gjennom lek og glede! Lær hvordan ved Høyskolen Barratt Dues ettårige deltidsstudium i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år.

Vi har utvidet søknadsfristen til studiet Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år, og oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknad innen 30. april! 

Videreutdanningsstudiet retter seg mot søkere som ønsker å arbeide med musikk for barn i alderen 0 til 6 år og musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen. 

Vi tilbyr en videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkeltes arbeidsplass tilføres nye impulser. Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

 

Søknadsfristen har gått ut, og søknadsportalen er nå stengt.