Musikkpedagog 0-8 år

Videreutdanningsstudiet har fokus på hvordan lede musikkundervisning for barn i alderen 0 til 6 år og på grunnskolens 1. og 2. årstrinn. 1-årig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

Om studiet

Som pioner på musikkbarnehagefeltet i Norge tilbyr Barratt Due musikkinstitutt et videreutdanningsprogram rettet mot pedagoger for de minste barna. I over 85 år har Barratt Due hatt fokus på å ivareta og utvikle barns musikkglede og musikkinteresse i instituttets egen musikkbarnehage.

Videreutdanningsstudiet retter seg i hovedsak mot musikkpedagoger som vil utvide sin musikkfaglige kompetanse for å arbeide med musikkbarnehage-barn i musikkgrupper i alderen 0 til 6 år, og musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen.

Vi tilbyr videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkelte students arbeidsplass tilføres nye impulser. Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb

Du lærer blant annet å

 • planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn i alderen 0 til 8 år

 • vurdere og begrunne musikkundervisning for den aktuelle  aldersgruppen

 • anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling

 • kommunisere både muntlig og skriftlig om musikkfaglige forhold

Praksis under studiet

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Programmet omfatter 10 ganger med praksis og veiledning i musikkgrupper med barn i alderen 0 til 6 år og tilsvarende for grunnskolens 1. til 2. årstrinn. Det innebærer at søkere må være innstilt på å søke om permisjon fra jobb de dagene de skal i praksis.

Her finner du studieplanen.

 

Informasjon om søknadsprosessen og studiet

 • Dokumentasjon på musikkfaglig utdanning på minimum 120 studiepoeng, samt pedagogisk utdanning. 
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper i henhold til Studieforskriften kapittel 1, paragraf 2,5.

Søkere kan bli innkalt til intervju og bli bedt om å avlegge musikkprøve.

Rangering av søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter om studier ved Høyskoleavdelingen.

Søknadsfristen har gått ut.

 

Politiattest

 • Godkjent politiattest må være Barratt Due i hende i god tid før studiestart, og senest 19. august. Uten godkjent politiattest kan studenten ikke gjennomføre praksis
 • Nærmere informasjon om krav til politiattest finner du her: Forskrift om opptak til høyere utdanning
 • Informasjon om politiattesten samt søknadsskjema finner du her: Politiattest 

 

Taushetserklæring

 • Studenter må forholde seg til de regler som eksisterer på tilsvarende arbeidsplass som praksisen finner sted, og må signere på taushetserklæring i forbindelse med studiestart og oppstart av praksis

Informasjon om studieåret 2019-20 finner du her.

 • Studieavgift:

  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.
  Studieavgiften for 2019 er kr 9250,- pr semester, kr 18.500,- pr år. Studieavgiften justeres årlig.

 • Stipend og lån: 
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Kontakt Tove Doornbos dersom du ønsker yttligere opplysninger. 

Du kan også kontakte studieadministrasjonen.

Ansatte