Gjeldende regler for romreservasjon

Skal du øve eller undervise i Lyder Sagens gate eller Norabakken må du sette deg inn i reglene som gjelder for denne aktiviteten. Les mer her!

Oppdatert 18. august 2021

Reglene gjelder for både studenter og UT-elever. På grunn av smittevern vil det være betjent resepsjon begge steder, noe som gjør at åpningstidene vil være noe innskrenket. For at flest mulig likevel skal få øvd, vil følgende regler være gjeldende:

  • Kl. 15.00 blir det åpnet for å reservere rom påfølgende dag. Det vil da være førstemann til mølla.
  • Dere får forhåndsreservere maks 2,5 timer øving. Dersom det er ledig rom samme dag utover dette, er det mulig å reservere mer tilleggstid.
  • For at flest mulig skal få øvd, ber vi om at dere booker rom sammenhengende den tiden dere ønsker å øve. Vi har ved flere anledninger sett at noen tar seg til rette ved å spre kvoten utover dagen. Dette er ikke greit. Slike tilfeller vil bli slått ned på, og ved gjentakelse kan du miste retten til å booke rom selv.
  • Norabakken vil fortsatt være betjent, og inngang vil være ved flygelsalen.

På grunn av smittevern og redusert øvemulighet ber vi alle som har mulighet til å øve hjemme.

Åpningstidene blir som følger: 

Lyder Sagens gt. 2: 

  • Mandag-fredag kl. 09.00-20.00
  • Lørdag kl. 09.00-18.00
  • Søndag stengt 

Norabakken: 

  • Hver dag kl. 08:00-20:00

 

Anbefalte antall i undervisningsrom og studio i LS2 og P75C

Antallsanbefalingen er et maksantall. Den ansvarlige for den enkelte aktivitet må selv vurdere om antallet må nedjusteres etter aktivitetens karakter og bruk av ekstra utstyr.

 

Antall personer per rom i Lyder Sagens gate 2:

Rom

Anbefalt antall ved klasseromsundervisning, strykere og pianister (3 kvm per person)

Anbefalt antall for sangere og blåsere

(4 kvm per person)

Studio 01

2

2

Studio 02

5

5

Salen

8

6

Klasserom

9

6

Resepsjonen

6

Kammersalen

36

27

Studio 10

5

4

Stuen

15

12

Studio 13

4

3

Studio 14

3

2

Studio 22

11

8

Studio 24

3

2

Studio 25

2

1

Studio 30

6

5

Studio 31

2

1

Studio 32

8

5

Møterom 3. etg.

4

 

Antall personer per rom i Norabakken:

Rom

Anbefalt antall ved klasseromsundervisning, strykere og pianister (3 kvm per person)

Anbefalt antall for sangere og blåsere

(4 kvm per person)

Ensemblerommet

5

3

Orkestersalen

17

14

Flygelsalen

6

5

Studio 103, 105, 109, 110, 210, 214 og 215

2

2

Alle øvrige studio

1

1

 

Alle utregninger og antall er basert på anbefalinger fra Norsk Musikkråd.
Det er ikke tatt høyde for ventilasjon.