Gjeldende regler for romreservasjon

Fra og med mandag 17. august vil det igjen bli mulig å øve i både Lyder Sagens gate 2 og Norabakken. Se hvilke regler som gjelder her!

Reglene gjelder for både studenter og UT-elever. På grunn av smittevern vil det være betjent resepsjon begge steder, noe som gjør at åpningstidene vil være noe innskrenket. For at flest mulig likevel skal få øvd, vil følgende regler være gjeldende:

  • Kl. 15.00 blir det åpnet for å reservere rom påfølgende dag. Det vil da være førstemann til mølla.
  • Dere får forhåndsreservere maks 2,5 timer øving. Dersom det er ledig rom samme dag utover dette, er det mulig å reservere mer tilleggstid.
  • For at flest mulig skal få øvd, ber vi om at dere booker rom sammenhengende den tiden dere ønsker å øve. Vi har ved flere anledninger sett at noen tar seg til rette ved å spre kvoten utover dagen. Dette er ikke greit. Slike tilfeller vil bli slått ned på, og ved gjentakelse kan du miste retten til å booke rom selv.
  • Norabakken vil fortsatt være betjent, og inngang vil være ved flygelsalen.

På grunn av smittevern og redusert øvemulighet ber vi alle som har mulighet til å øve hjemme.

Åpningstidene blir som følger: 

Lyder Sagens gt. 2: 

  • Mandag-fredag kl. 09.00-20.00
  • Lørdag kl. 09.00-18.00
  • Søndag stengt 

Norabakken: 

  • Mandag-fredag kl. 11.00-18.00
  • Lørdag kl. 09.00-18.00
  • Søndag kl. 11.00-17.00 

 

Antall personer per rom for musikkutøvelse

Lyder Sagens gate 2:
Studio 01 – 2 personer
Studio 02 – 5 personer
Salen – 8 personer
Klasserom – 9 personer
Kammersalen – 30 personer
Studio 10 – 4 personer
Stuen – 17 personer
Studio 13 – 4 personer
Studio 14 – 3 personer
Studio 22 – 11 personer
Studio 24 – 3 personer
Studio 25 – 2 personer
Studio 30 – 7 personer
Studio 32 – 8 personer

Norabakken:
Ensemblerommet – 3 personer
Orkestersalen – 15 personer
Flygelsalen – 5 personer
103, 105, 109, 110, 210, 214 og 215 – 2 personer

Alle øvrige studio – 1 person