Gradvis gjenåpning av Barratt Due

Etter lettelser i smitteverntiltak fra både regjeringen og Oslo kommune, gjenåpner deler av BDMs virksomhet fra onsdag 3. februar.

Oppdatert 09. februar 2021 

  • Under pressekonferansen til Oslo kommune tirsdag 9. februar, fortalte byrådsleder Raymond Johansen at det ikke vil komme ytterligere lettelser i smitteverntiltak i hovedstaden denne uken (uke 6). Dette skyldes usikkerheten knyttet til de muterte versjonene av koronaviruset. Johansen melder at de vil gjennomføre lettelser litt etter litt, og dermed sørge for en gradvis åpning av byen.  

 

  • Vi åpner opp igjen for noe fysisk undervisning ved instituttet. Se hva som gjelder for din(e) avdeling(er) på Tuttiportalen eller Ansattportalen.

 

 

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, utsendt lørdag 30. januar, står blant annet følgende:
«Regjeringen åpner for at enkelte studenter som har behov for ferdighetstrening eller forsøk på campus for å ikke bli forsinket i utdanningen kan møte fysisk. Dette blir mulig for studenter på Østlandet fra og med 3. februar. […] Åpningen for unntak gjelder i første omgang frem til 10. februar. […] Ansatte ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal fortsatt følge reglene som i arbeidslivet for øvrig. […] Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.»
Høyskolen Barratt Due kommer tilbake til justeringer ved vår virksomhet når videre beslutninger er tatt av Oslo kommune. 

 

For mer informasjon om gjennomføring av digital undervisning og øvrige tiltak, se
Tuttiportalen 
for elever, studenter og foresatte, og
Ansattportalen for ansatte.