Unge Talenter - et veksthus for morgendagens musikere!
Skriv ut

Samarbeid med Edvard Munch vgs

I samarbeid med musikklinjen ved Edvard Munch vgs i Oslo tilbyr Unge Talenter Barratt Due et spesielt fordypningsprogram for 10 elever pr. årstrinn.

Tilbudet retter seg mot særdeles motiverte og svært viderekomne elever som da vil få opp til to timer hovedinstrumentundervisning i uken med lærer fra Barratt Due. I tillegg kommer kammermusikk, mesterklasser/interpretasjonstimer og orkesterprosjekter.

Dette tilbudet er en kombinasjon av Unge Talenter og Edvard Munch vgs og tilbys kun til elever som er kvalifisert (etter opptaksprøve) til Unge Talenter-programmet.


Dette tilbudet er en kombinasjon av Unge Talenter og Edvard Munch vgs og tilbys kun til elever som blir kvalifisert etter spesiell opptaksprøve. 


Søknad

Dersom du ønsker å søke om opptak til Edvard Munch vgs + Barratt Due må du fylle ut to søknader; en til Barratt Due (for opptak høsten 2017 var søknadsfristen 21.desember 2016) og en til Edvard Munch videregående (vigo.no frist 1. mars.)

Søknadsprosedyre

  • Send søknad om opptak til Unge Talenter Edvard Munch senest 21. desember 2016 (denne fristen har nå gått ut)
  • Opptaksprøve fordypningstilbud 12. og 16. februar (for mer info, se nedenfor) v/Barratt Due musikkinstitutt. 
  • Send søknad om oppak til  Edv. Munch videreående skole/musikklinjen på vanlig måte via vigo.no.


NB! Dersom du er bosatt utenfor Oslo kommune må du kontakte din fylkeskommune for å søke om gjesteelevgaranti. Barratt Due vil bistå med dokumentasjon/informasjon dersom det er behov for det, og vil ta direkte kontakt med alle utenbys søkere som blir godkjente etter prøvespillet.
 

Les om Edvard Munch VGS  og på Facebook


OPPTAKSPRØVE:

Opptaksprøven vil bestå av følgende:

1. For instrumentalister: To selvvalgte verker av forskjellig karakter, gjerne to ulike tidsepoker (Et Wienerklassisk verk i tillegg til et verk fra en annen tidsperiode)

    For sangere: Kandidaten forbereder en opera- eller oratoriearie i tillegg til en romanse/Lied. De to numrene skal være fra ulike stilepoker og gjerne ha ulik  karakter.
2. Prima Vista
3. En kort teori- og gehørprøve (Foregår samme dag som prøvespillet)

 

Prøvespilldatoer:

  • Søndag 12. februar for langveisfarende. (Ikke bosatt i Oslo/ikke deltar i Barratt Dues symfoniorkesterprosjekt)
  • Torsdag 16. februar (om ettermiddagen) for elever bosatt i Oslo/deltar i Barratt Dues symfoniorkesterprosjekt)


Prøvespillet skjer på Barratt Due musikkinstitutt i Lyder Sagens gt 2. 

 

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: