Unge Talenter - et veksthus for morgendagens musikere!

Konsertoversikt

Takk for et flott konsertsemester!

Ingen konserter igjen før sommeren - vi kommer tilbake med konsertoversikten for 2017/18 om litt!

Se full oversikt her

Unge Talenter

Et veksthus for morgendagens musikere

Unge Talenter er et veksthus for morgendagens musikere, der spesielt interesserte, talentfulle og allerede langt komne barn og unge til og med 19 år tilbys instrumental- eller vokalundervisning, teori og ensembleaktiviteter.

Arbeid med unge talenter er noe langt mer enn utvikling av tekniske ferdigheter. Musikalsk forståelse og innlevelse, utvikling av gode holdninger og relasjoner og et godt samspill med hjem og skole er viktig for å skape hele musikere. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til at elevene blir selvstendige og reflekterte mennesker. Vi legger stor vekt på at miljøet skal være inkluderende, at elevene skal ha respekt for hverandre og føle trygghet og tilhørighet. Både Juniororkesteret, Juniorensemblet og klaver- og blåserseksjonen har en miljøfremmende rolle utover det musikkfaglige samspillet.

Barratt Due Unge Talenter er et nasjonalt talentprogram innen klassisk musikk med spesiell vekt på de utøvende disipliner. Tilbudet retter seg mot elever mellom 13 og 19 år, hovedsakelig på et videregående nivå, men også spesielt mot elever som allerede musikkfaglig og utøvende befinner seg på et høyskolenivå, men er under tradisjonell høyskolealder.

Vi forsøker å tilrettelegge spesielt for hver enkelt elev fordi vi vet at alle elever har sin individuelle bakgrunn og utvikler seg i sitt eget tempo. Optimal utvikling vil være forskjellige fra individ til individ. Noen blomstrer sent, andre tidlig, og dette tar vi hensyn til! Vårt mål er å utløse og frigjøre den enkeltes potensial til rett tid. Derfor har vi ulike tilbud som vi langt på vei kan skreddersy på grunnlag av hvor langt den enkelte elev befinner seg i sin utvikling.

I sum ønsker vi at Unge Talenter skal muliggjøre optimal vekst for den enkelte, samt gi et solid grunnlag for videre studier. Unge Talenter har en todelt målsetting; å tilby unge musikktalenter et frodig og inspirerende vekstmiljø og å forberede for videre høyere utøvende musikkutdanning.

Unge Talenter skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

EnglishNorsk

Nyheter:

"Duo Dynamo" til topps i Jugend Musiziert i Paderborn i Tyskland tirsdag 6. juni!

Les mer

Kjenner du noen som vil lære å synge?

Les mer

Stor satsing på Unge dirigenter ved Barratt-Due Musikkinstitutt

Les mer

Flere Barratt Due-navn blant vinnerne av Sparre Olsen-konkurransen 2017

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: