Unge Talenter - et veksthus for morgendagens musikere!

Konsertoversikt

Onsdag 26. april kl 19:00

Cafékonsert med sangere ved vokalseksjonen Barratt Due.

Fredag 28. april kl 19:30

Recital med 4. årsstudent Ruth Heney, fiolin, i Kammersalen.

Tirsdag 2. mai kl 19:00

Romansekonsert med studenter ved vokalseksjonen og klaverseksjonen Barratt Due i Kammersalen.

Fredag 19. mai kl. 19.00

Talentscenen: Elever ved Unge talenter spiller

KONSERTSERIEN: Lørdag 20. mai kl 17:00

Ung Virtuos
Sentralen - Forstanderskapsalen

Se full oversikt her

Unge Talenter

Et veksthus for morgendagens musikere

Unge Talenter er et veksthus for morgendagens musikere, der spesielt interesserte, talentfulle og allerede langt komne barn og unge til og med 19 år tilbys instrumental- eller vokalundervisning, teori og ensembleaktiviteter.

Arbeid med unge talenter er noe langt mer enn utvikling av tekniske ferdigheter. Musikalsk forståelse og innlevelse, utvikling av gode holdninger og relasjoner og et godt samspill med hjem og skole er viktig for å skape hele musikere. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til at elevene blir selvstendige og reflekterte mennesker. Vi legger stor vekt på at miljøet skal være inkluderende, at elevene skal ha respekt for hverandre og føle trygghet og tilhørighet. Både Juniororkesteret, Juniorensemblet og klaver- og blåserseksjonen har en miljøfremmende rolle utover det musikkfaglige samspillet.

Barratt Due Unge Talenter er et nasjonalt talentprogram innen klassisk musikk med spesiell vekt på de utøvende disipliner. Tilbudet retter seg mot elever mellom 13 og 19 år, hovedsakelig på et videregående nivå, men også spesielt mot elever som allerede musikkfaglig og utøvende befinner seg på et høyskolenivå, men er under tradisjonell høyskolealder.

Vi forsøker å tilrettelegge spesielt for hver enkelt elev fordi vi vet at alle elever har sin individuelle bakgrunn og utvikler seg i sitt eget tempo. Optimal utvikling vil være forskjellige fra individ til individ. Noen blomstrer sent, andre tidlig, og dette tar vi hensyn til! Vårt mål er å utløse og frigjøre den enkeltes potensial til rett tid. Derfor har vi ulike tilbud som vi langt på vei kan skreddersy på grunnlag av hvor langt den enkelte elev befinner seg i sin utvikling.

I sum ønsker vi at Unge Talenter skal muliggjøre optimal vekst for den enkelte, samt gi et solid grunnlag for videre studier. Unge Talenter har en todelt målsetting; å tilby unge musikktalenter et frodig og inspirerende vekstmiljø og å forberede for videre høyere utøvende musikkutdanning.

Unge Talenter skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

EnglishNorsk

Nyheter:

Flere Barratt Due-navn blant vinnerne av Sparre Olsen-konkurransen 2017

Les mer

Unge Talenter-eleven Bjørg Pas vant 1. pris i Young Musician 2017 i Estland!

Les mer

Tony Lee tildelt 3. plass i Nordic Piano Competition

Les mer

Jumu Europa Nord-Øst: Flere Barratt Due-elever blant prisvinnerne!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: