Instrumental- og sangundervisning for nybegynnere
Skriv ut

Individuell undervisning

Søknad og opptak

Musikkskolen har svært få plasser.

INTERNE og EKSTERNE SØKERE

Søknadsfrist: 15. februar

Eksterne søkere betaler søknadsgebyr på kr 250,- til kontonr 6011.06.46650 snarest. Husk å skrive på søkerens navn ved innbetaling.
(Interne fra musikkbarnehagen og 6-årsgrupper har allerede betalt søknadsgebyr ved første søknad.)
Musikkskolen og Unge talenter har felles søknadsskjema, og noen punkter gjelder ikke alle. Søkere til Musikkskolen skal ikke ha akkompagnatør.

Til søknadsskjema

Invitasjon til opptaksprøve sendes på epost.

Det gjennomføres en enkel opptaksprøve for nybegynnere.
Opptaksprøven består av en gruppeprøve og en samtale.

Gruppeprøve

Opptaksprøven starter med hyggelig musikalsk samhandling med barna i gruppe. Foresatte venter utenfor. Gruppeprøven varer ca. 20 minutter.                                

Samtale

Etter gruppeprøven blir det en samtale om motivasjon og forventninger med barn og foresatte. Samtalen varer ca. 5. min.

 

Vurdering og opptak

Opptaksprøven viser i hvilken grad elevene på prøvetidspunktet har ferdigheter som trengs for å starte med individuell undervisning i Musikkskolen Barratt Due. Etter samtalen med foresatte vurderes motivasjon og mulighet for innsatsen som kreves.

Ferdighetene som vurderes er:
- puls
- rytme
- synger rent
- høre, vise/gjengi om toner er lyse eller mørke, og om bevegelse til lysere eller mørkere toner
- oppmerksomhet/fokus på læringsaktiviteten
- samhandling med lærer
- samhandling i gruppen

Avgjørelsen om hvilke elever som godkjennes tas av kompetent og erfaren fagjury. Høy motivasjon og forståelsen for oppfølging hjemme hos foresatte og høy måloppnåelse i faglige ferdigheter hos eleven er vilkår for godkjenning. Avgjørelse om hvilke elever som tilbys plass bestemmes av leder Musikkskole, ut fra tilgjengelige ledige plasser og antall godkjente søkere.

 

Eleven og foresatte

Musikkskolen gir nybegynnerundervisningen og samspill til og med 4. klasse. Elevopptak skjer i hovedsak året elevene starter i 1. klasse. Musikkskolen er rettet mot familier som ønsker å satse på musikk som en viktig del av barnets og familiens hverdag. Individuell undervisning gis til nybegynnere på blåseinstrumenter, strykeinstrumenter og klaver.

Retningslinjer for individuell undervisning

Mål

Målet er å gi nybegynnere et grunnlag for å kvalifisere seg til å satse videre på musikk.

Barn kan fra 5. klasse søke og prøvespille til orkesterplass og blir plassert i Barneorkesteret eller Kammerensemblet (strykere) ut fra alder/nivå og Musikk på Majorstuen (strykere, blåsere, klaver). Begge disse tilbudene gjelder fra 5.-10. klasse.

Elever som ikke blir godkjent til orkesterplass eller Musikk på Majorstuen eller elever/familier som ønsker et annet aktivitetsnivå enn beskrevet, anbefales å søke andre musikkskoler eller skoleorkestre om de ønsker å fortsette å spille.

For å ha glede av musikkutøvelse på dette nivået og ha realistisk mulighet til opptak i Barneorkesteret eller Musikk på Majorstuen, må foresatte sammen med barnet være motivert til å gjennomføre 45-60 minutter daglig øving på leksene fra lærer for hovedinstrument og lærer i gruppetime, spilletime hovedinstrument og gruppetime ukentlig, i tillegg til konserter og prosjekter i løpet av året.

Øving

Foresatte bidrar til at eleven har en hyggelig ramme rundt daglig øving hjemme. Eleven trenger god hjelp til daglig øving; spille musikkstykkene, trene ekstra på deler som er krevende, synge, klappe rytmer, trene på å lese og skrive noter, trene på tekniske øvelser som lærer gir etc.

Tidspunkt for hovedinstrument og gruppe varierer. Man må være innstilt på at ettermiddager og lørdager er undervisningsdager på Barratt Due musikkinstitutt.

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: