Musikkbarnehagen starter opp uke 35, og går over to semestere

Konsertoversikt

Onsdag 26. april kl 19:00

Cafékonsert med sangere ved vokalseksjonen Barratt Due.

Fredag 28. april kl 19:30

Recital med 4. årsstudent Ruth Heney, fiolin, i Kammersalen.

Tirsdag 2. mai kl 19:00

Romansekonsert med studenter ved vokalseksjonen og klaverseksjonen Barratt Due i Kammersalen.

Fredag 19. mai kl. 19.00

Talentscenen: Elever ved Unge talenter spiller

KONSERTSERIEN: Lørdag 20. mai kl 17:00

Ung Virtuos
Sentralen - Forstanderskapsalen

Se full oversikt her

Musikkbarnehage

Musikk fra livets begynnelse til skolealder (0-6 år) med musikkglede og musikkopplevelse i fokus

Barratt Due musikkinstitutt er en pioner på musikk-undervisning av de aller minste. Musikkbarnehagen startet opp i 1932, og har siden vært betraktet som en viktig del av Barratt Dues musikktilbud.

Barratt Due arbeider etter ideen om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, men bare grader av kvalitet. Det vektlegges å gi barn og ungdom en individuell, nivåtilpasset undervisning av høy kvalitet. Med utgangspunkt i Barratt Dues motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodiet», legges det til rette for at dagens barn skal ha alle forutsetninger for å bli morgendagens musikere.

Hva står i fokus ved musikkbarnehageundervisningen?

Det tre måneder gamle spedbarnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikk-barnehageundervisningen legger til rette for musikkutfoldelse som stimulerer og videreutvikler det lille barnet, for musisk og lekende samspill med barn i alderen 0-6 år.

Vi ønsker i musikkbarnehagen

  • å gi gode musikkopplevelser som skaper musikkglede
  • å stimulerer til musikalsk skapende aktivitet, at barn får muligheten til å uttrykke seg med og gjennom musikk
  • å skape musikkinteresse og musikkforståelse
  • å utvikle grunnleggende musikkferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musisering


Barn i musikkbarnehagen tilbys undervisning av høy kvalitet.  Avgjørende i denne sammenhengen er dedikerte og kvalifiserte pedagoger, og at undervisningen tilrettelegges i forhold til barns generelle og musikalske forutsetninger. Det vektlegges  å skape et godt og trygt læringsmiljø, som er utgangspunktet for musikalsk selvrealisering og utvikling.

Selv om det i musikkbarnehagen er det musikkfaglige som står i fokus, vil musikkundervisningen i tillegg ha positiv innvirkning på barns generelle utviklingsområder:

  • Sangaktiviteter, lek og arbeid med rytmer, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse og språkforståelse.
  • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin-og grovmotorikk.
  • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og vil gi barna opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
  • Skapende aktivitet stimulerer barnets kreativitet og fantasi.
  • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.


Mer informasjon om undervisningen

Lærere i musikkbarnehagen

Tove Doornbos

Giulietta Cavallari
Pernille Volent

Velkommen til et spennende møte med musikk!

For søknadsskjema eller tidspunkt og årskalender, se menyen til venstre. For ytterligere opplysninger, kontakt instituttet ved Tove Doornbos

EnglishNorsk

Nyheter:

Flere Barratt Due-navn blant vinnerne av Sparre Olsen-konkurransen 2017

Les mer

Unge Talenter-eleven Bjørg Pas vant 1. pris i Young Musician 2017 i Estland!

Les mer

Tony Lee tildelt 3. plass i Nordic Piano Competition

Les mer

Jumu Europa Nord-Øst: Flere Barratt Due-elever blant prisvinnerne!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: