Musikklasser for spesielt musikkinteresserte barn

Konsertoversikt

Takk for et flott konsertsemester!

Ingen konserter igjen før sommeren - vi kommer tilbake med konsertoversikten for 2017/18 om litt!

Se full oversikt her

Musikk på Majorstuen skole

Majorstuen skole samarbeider med Barratt Due om musikklasser for spesielt musikkinteresserte.

Majorstuen skole tilbyr grunnskoleopplæring 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Tilbudet er etablert i samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole. Barratt Due har ansvar for instrumentalundervisningen.

«Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.»

Søknad

  • Infomøte mandag 9.1. kl 16:30, Majorstuen skole, https://majorstuen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-musikk-pa-majorstuen-skole/
  • Søknadsfrist 15.2.
  • Opptaksprøve uke 10-11
  • Tilbakemelding opptaksprøve uke 12
  • Svarfrist elevplass uke 13

Les mer om info og opptaksprøve i menyen til venstre.

Kontaktinformasjon

Barratt Dues ansvarlige for Musikk på Majorstuen er Liv Andersen

EnglishNorsk

Nyheter:

"Duo Dynamo" til topps i Jugend Musiziert i Paderborn i Tyskland tirsdag 6. juni!

Les mer

Kjenner du noen som vil lære å synge?

Les mer

Stor satsing på Unge dirigenter ved Barratt-Due Musikkinstitutt

Les mer

Flere Barratt Due-navn blant vinnerne av Sparre Olsen-konkurransen 2017

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: