Musikklasser for spesielt musikkinteresserte barn

Konsertoversikt

Fredag 28. april kl 19:30

Recital med 4. årsstudent Ruth Heney, fiolin, i Kammersalen.

Tirsdag 2. mai kl 19:00

Romansekonsert med studenter ved vokalseksjonen og klaverseksjonen Barratt Due i Kammersalen.

Fredag 19. mai kl. 19.00

Talentscenen: Elever ved Unge talenter spiller

KONSERTSERIEN: Lørdag 20. mai kl 17:00

Ung Virtuos
Sentralen - Forstanderskapsalen

Fredag 26. mai kl 18:00

Klassekonsert med sangstudentene på master 1. år i Kammersalen.

Se full oversikt her

Musikk på Majorstuen skole

Majorstuen skole samarbeider med Barratt Due om musikklasser for spesielt musikkinteresserte.

Majorstuen skole tilbyr grunnskoleopplæring 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Tilbudet er etablert i samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole. Barratt Due har ansvar for instrumentalundervisningen.

«Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.»

Søknad

  • Infomøte mandag 9.1. kl 16:30, Majorstuen skole, https://majorstuen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-musikk-pa-majorstuen-skole/
  • Søknadsfrist 15.2.
  • Opptaksprøve uke 10-11
  • Tilbakemelding opptaksprøve uke 12
  • Svarfrist elevplass uke 13

Les mer om info og opptaksprøve i menyen til venstre.

Kontaktinformasjon

Barratt Dues ansvarlige for Musikk på Majorstuen er Liv Andersen

EnglishNorsk

Nyheter:

Flere Barratt Due-navn blant vinnerne av Sparre Olsen-konkurransen 2017

Les mer

Unge Talenter-eleven Bjørg Pas vant 1. pris i Young Musician 2017 i Estland!

Les mer

Tony Lee tildelt 3. plass i Nordic Piano Competition

Les mer

Jumu Europa Nord-Øst: Flere Barratt Due-elever blant prisvinnerne!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: