Musikklasser for spesielt musikkinteresserte barn

Konsertoversikt

VÅRBLÅS: 21. - 24. mars

Barratt Dues blåsere i vinden! Vårblås er et årlig prosjekt ved blåserseksjonen, som denne gang strekker seg fra tirsdag 21. mars til fredag 24. mars.

KONSERTSERIEN: Onsdag 5. april kl 19:00

"Sehnsucht, Liebe und Träume" - en musikalsk språkreise
Sentralen - Forstanderskapsalen

Fredag 19. mai kl. 19.00

Talentscenen: Elever ved Unge talenter spiller

KONSERTSERIEN: Lørdag 20. mai kl 19:00

Ung Virtuos
Sentralen - Forstanderskapsalen

Fredag 9. juni kl. 19.00

Talentscenen: Elever ved Unge talenter spiller

Se full oversikt her

Musikk på Majorstuen skole

Majorstuen skole samarbeider med Barratt Due om musikklasser for spesielt musikkinteresserte.

Majorstuen skole tilbyr grunnskoleopplæring 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Tilbudet er etablert i samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole. Barratt Due har ansvar for instrumentalundervisningen.

«Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.»

Søknad

  • Infomøte mandag 9.1. kl 16:30, Majorstuen skole, https://majorstuen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-musikk-pa-majorstuen-skole/
  • Søknadsfrist 15.2.
  • Opptaksprøve uke 10-11
  • Tilbakemelding opptaksprøve uke 12
  • Svarfrist elevplass uke 13

Les mer om info og opptaksprøve i menyen til venstre.

Kontaktinformasjon

Barratt Dues ansvarlige for Musikk på Majorstuen er Liv Andersen

EnglishNorsk

Nyheter:

Jumu Europa Nord-Øst: Flere Barratt Due-elever blant prisvinnerne!

Les mer

Michael Endres ute med ny CD

Les mer

Hilary Hahn holder mesterklasse fredag 10. mars

Les mer

Gratulerer med seieren i UMM, Aksel!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: