Søknadsfrist utøvende studier er 15. desember
Skriv ut

Påbyggingsstudium

Ettårig påbyggingsstudium i utøvende musikk på bachelornivå
1 års fulltidsstudium - 60 studiepoeng.

Søknadsfrist: 15. desember 2015.
Søknadsskjema for opptak høsten 2017 er nå stengt.

Barratt Due tilbyr – i samarbeid med Norges musikkhøgskole – et ettårig påbygningsstudium for søkere med bakgrunn i klassisk musikk. Studiet er spesielt rettet mot søkere med treårig bachelorgrad i utøving som ønsker å fordype seg ytterligere på sitt hovedinstrument, og vil egne seg godt som forberedelse til et kommende masterstudium i utøving. Studiet er også åpent for studenter med fireårig bachelorgrad i musikkpedagogikk. Studenter med 4-årig utøvende bachelor i musikk kan ikke søke denne utdanningen.
Studiet består av 30 studiepoeng i utøvende fag og 30 studiepoeng i valgemner. Studiet er basert på Norges musikkhøgskoles studieplan, men gjennomføres i hovedsak ved Barratt Due som en del av utdanningsmiljøet der. Ved spørsmål vedrørende opptaksprøver og selve studiet kontakt Barratt Due.

Barratt Due tilbyr – i samarbeid med Norges musikkhøgskole – et ettårig påbygningsstudium for søkere med bakgrunn i klassisk musikk. Studiet er spesielt rettet mot søkere med treårig bachelorgrad i utøving som ønsker å fordype seg ytterligere på sitt hovedinstrument, og vil egne seg godt som forberedelse til et kommende masterstudium i utøving. Studiet er også åpent for studenter med fireårig bachelorgrad i musikkpedagogikk. Studenter med 4-årig utøvende bachelor i musikk kan ikke søke denne utdanningen.

Studiet består av 30 studiepoeng i utøvende fag og 30 studiepoeng i valgemner. Studiet er basert på Norges musikkhøgskoles studieplan, men gjennomføres i hovedsak ved Barratt Due som en del av utdanningsmiljøet der. Ved spørsmål vedrørende opptaksprøver og selve studiet kontakt Barratt Due. Her kan du lese mer om studiet og studieplanen.

__________________________________________________ 

SØKNAD OG OPPTAK

Her finner du all informasjon om søknadsprosessen og praktisk informasjon om opptaket.

__________________________________________________

KVALITETSSIKRING

Barratt Due musikkinstitutt har vedtatt et kvalitetssikringssystem som skal bidra til opprettholdelse og utvikling av instituttets totale studiekvalitet. Studentenes deltagelse i dette arbeidet er viktig og studentene vil bli involvert i dette arbeidet på ulike måter underveis i studiet.

__________________________________________________ 


STUDENTUTTALELSER

Les mer om hva våre tidligere studenter sier om hvordan det er å være student ved Barratt Due Musikkinstitutt. 

__________________________________________________  

YRKESMULIGHETER OG VIDERE UTDANNINGSMULIGHETER

Studiet forbereder for en profesjonell karriere eller for videre masterstudier.

Programmet tar sikte på å forberede for ulike yrkesfunksjoner innen vårt musikkliv, som solist, orkestermusiker, profesjonell sanger, ulik freelancevirksomhet m.m. Disse oppgavene er i stadig endring. Kompetansen skal forberede studentene til å møte fremtidens krav og gjøre dem til sentrale bidragsytere i videreutviklingen av et rikt og variert kulturliv.

For noen vil det være ønskelig å bygge kompetansen videre via ulike mastergradsutdanninger. Fullført 4-årig bachelor ved Barratt Due danner grunnlag for mastergradsstudier innen utøvende musikk.

For andre vil det være naturlig å bygge kompetansen videre i musikkpedagogisk retning. Instituttet tilbyr videreutdanningene "Instrumentalpedagogen" - praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot førskolebarn og grunnskolens 1. og 2. årstrinn.

__________________________________________________  
SPØRSMÅL?

Henvendelser om studiene kan gjøres til Kathrine Tornås

__________________________________________________

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: