Søknadsfrist utøvende studier er 15. desember
Skriv ut

Masterprogram i utøvende musikk

2-årig masterutdanning i utøvende musikk
Heltidsstudium over to år, 120 studiepoeng

Søknadsfrist: 15. desember 2015.
Søknadsskjema for opptak høsten 2017 er nå stengt.

Mastergradsstudiet har som siktemål å videreutvikle studentens kunstneriske kompetanse. Studiet er basert på Norges musikkhøgskoles studieplaner. Undervisningen gjennomføres ved Barratt Due som en del av utdanningsmiljøet der (hovedinstrument, utøvende prosjekter, interpretasjoner, kammermusikk), i tillegg til at noe av undervisningen gjennomføres ved NMH (gruppeundervisning i deler av studietilbudet). Masterstudentene integreres i de ulike utøvende seksjoner, i instituttets øvrige aktiviteter og i studentmiljøet ved instituttet. Det legges stor vekt på utvikling av kreativitet og formidlingsevne samt faglig selvstendighet og refleksjonsevne.
Barratt Due musikkinstitutt tilbyr studieretningen soloinstrument/kammermusikk.

Mastergradsstudiet har som siktemål å videreutvikle studentens kunstneriske kompetanse. Studiet er basert på Norges musikkhøgskoles studieplaner. Undervisningen gjennomføres ved Barratt Due som en del av utdanningsmiljøet der (hovedinstrument, utøvende prosjekter, interpretasjoner, kammermusikk), i tillegg til at noe av undervisningen gjennomføres ved NMH (gruppeundervisning i deler av studietilbudet). Masterstudentene integreres i de ulike utøvende seksjoner, i instituttets øvrige aktiviteter og i studentmiljøet ved instituttet. Det legges stor vekt på utvikling av kreativitet og formidlingsevne samt faglig selvstendighet og refleksjonsevne.

Barratt Due musikkinstitutt tilbyr studieretningen soloinstrument/kammermusikk. Her kan du lese mer om studiet og studieplanen.

_________________________________________________


SØKNAD OG OPPTAK

Her finner du all informasjon om søknadsprosessen og praktisk informasjon om opptaket.

__________________________________________________

KVALITETSSIKRING

Barratt Due musikkinstitutt har vedtatt et kvalitetssikringssystem som skal bidra til opprettholdelse og utvikling av instituttets totale studiekvalitet. Studentenes deltagelse i dette arbeidet er viktig og studentene vil bli involvert i dette arbeidet på ulike måter underveis i studiet.

__________________________________________________ 


STUDENTUTTALELSER

Les mer om hva våre tidligere studenter sier om hvordan det er å være student ved Barratt Due Musikkinstitutt. 

__________________________________________________  

YRKESMULIGHETER OG VIDERE UTDANNINGSMULIGHETER

Studiet forbereder for en profesjonell karriere eller for videre videreutdannelser.

Programmet tar sikte på å forberede for ulike yrkesfunksjoner innen vårt musikkliv, som solist, orkestermusiker, profesjonell sanger, ulik freelancevirksomhet m.m. Disse oppgavene er i stadig endring. Kompetansen skal forberede studentene til å møte fremtidens krav og gjøre dem til sentrale bidragsytere i videreutviklingen av et rikt og variert kulturliv.

For andre vil det være naturlig å bygge kompetansen videre i musikkpedagogisk retning. Instituttet tilbyr videreutdanningene "Instrumentalpedagogen" - praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot førskolebarn og grunnskolens 1. og 2. årstrinn.

__________________________________________________  

SPØRSMÅL?

Henvendelser om studiene kan gjøres til Kathrine Tornås

__________________________________________________

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: