Søknadsfrist utøvende studier er 15. desember

4-årig bachelorprogram i utøvende musikk

Søknadsfrist: 15. desember 2016.
Søknadsskjema for opptak høsten 2017 er nå stengt.

Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvende musikk legger du grunnlaget for en karriere i musikk. Som student på programmet får du individuell undervisning på hovedinstrument og du får delta i ulike kammermusikkgrupper og ensembler.  Du får også en solid musikkteoretisk skolering, innføring i grunnleggende direksjon og repertoarkunnskap.
Gjennom emnene i Entreprenørskap får du undervisning i og erfaring med utvikling av egne kunstneriske prosjekter.
Konsertene er sentrale i studiet ved Barratt Due musikkinstitutt.  I tillegg til egne konserter, samarbeider vi med det profesjonelle  kulturlivet, som festivaler og symfoniorkestre, nasjonalt så vel som internasjonalt.
Programmer et delt i to studieretninger; instrumental og vokal. Begge studieretningene gir 240 studiepoeng.
I det tredje og fjerde året kan du, i tillegg til hovedinstrumentet og entreprenørskap, velge emner etter hva du interesserer deg for.

Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvende musikk legger du grunnlaget for en karriere i musikk. Som student på programmet får du individuell undervisning på hovedinstrument og du får delta i ulike kammermusikkgrupper og ensembler.  Du får også en solid musikkteoretisk skolering, innføring i grunnleggende direksjon og repertoarkunnskap.

Gjennom emnene i Entreprenørskap får du undervisning i og erfaring med utvikling av egne kunstneriske prosjekter.

Konsertene er sentrale i studiet ved Barratt Due musikkinstitutt. I tillegg til egne konserter, samarbeider vi med det profesjonelle  kulturlivet, som festivaler og symfoniorkestre, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Programmet et delt i to studieretninger; instrumental og vokal (studieplanene finner du under). Begge studieretningene gir 240 studiepoeng. 

I det tredje og fjerde året kan du, i tillegg til hovedinstrumentet og entreprenørskap, velge emner etter hva du interesserer deg for.

__________________________________________________ 


SØKNAD OG OPPTAK

Her finner du all informasjon om søknadsprosessen og praktisk informasjon om opptaket.

__________________________________________________

OPPBYGNING AV STUDIET

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde
 

STUDIEPLANER

Her finner du oversikt over de ulike emnene innenfor studieretning instrumental og vokal:

Studieretning instrumental 

Studieretning voka

__________________________________________________ 

KVALITETSSIKRING

Barratt Due musikkinstitutt har vedtatt et kvalitetssikringssystem som skal bidra til opprettholdelse og utvikling av instituttets totale studiekvalitet. Studentenes deltagelse i dette arbeidet er viktig og studentene vil bli involvert i dette arbeidet på ulike måter underveis i studiet.

__________________________________________________ 

LÆRINGSMÅL

Her finner du oversikt over læringsmålene for bachelorstudiet

__________________________________________________  
VURDERING

Her finner du oversikt over hvordan vi vurderer studentene våre

__________________________________________________  


STUDENTUTTALELSER

Les mer om hva våre tidligere studenter sier om hvordan det er å være student ved Barratt Due Musikkinstitutt. 

__________________________________________________ 

MULIGHET FOR UTVEKSLING

Det er en ambisjon å inspirere studentene til å søke studieopphold i utlandet i løpet av studietiden, og at slike studieopphold innpasses i den enkelte students studieprogram innenfor studieprogrammets lengde.

Barratt Due har et eget Erasmus Charter, og tilbyr derfor et bredt spekter av utvekslingsmuligheter i utlandet. 

__________________________________________________ 

YRKESMULIGHETER OG VIDERE UTDANNINGSMULIGHETER

Bachelor-programmet tar sikte på å forberede for ulike yrkesfunksjoner innen vårt musikkliv, som solist, orkestermusiker, profesjonell sanger, ulik freelancevirksomhet m.m. Disse oppgavene er i stadig endring. Kompetansen skal forberede studentene til å møte fremtidens krav og gjøre dem til sentrale bidragsytere i videreutviklingen av et rikt og variert kulturliv

For noen vil det være ønskelig å bygge kompetansen videre via ulike mastergradsutdanninger. Fullført 4-årig bachelor ved Barratt Due danner grunnlag for mastergradsstudier innen utøvende musikk.

For andre vil det være naturlig å bygge kompetansen videre i musikkpedagogisk retning. Instituttet tilbyr videreutdanningene "Instrumentalpedagogen" - praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot førskolebarn og grunnskolens 1. og 2. årstrinn.

__________________________________________________  

SPØRSMÅL?

Send en epost til studiekonsulent Edvin Østvik: edvin.ostvik@bdm.no eller ring 909 50 095.

__________________________________________________

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: